Dịch vụ khai di sản, thừa kế

 Dịch vụ khai di sản, thừa kế

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khai di sản, thừa kế chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan như sau:

I. Bảo vệ quyền lợi trong các tranh chấp thừa kế

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp thừa kế;

2. Theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ làm việc với các bên liên quan để thỏa thuận giải quyết tranh chấp. Trường hợp không thương lượng được hoặc khách hàng không muốn thương lượng, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng khởi kiện yêu cầu tòa phân chia thừa kế. Công việc của chúng tôi gồm: 

• Tư vấn, hỗ trợ khách hàng thu thập hồ sơ, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu khởi kiện;

• Soạn thảo đơn khỏi kiện và các đơn thư, văn bản cần thiết khác theo quy định của pháp luật;

• Hỗ trợ, cùng khách hàng chuẩn bị bộ hồ sơ khởi kiện và yêu cầu Tòa án có thẩm quyền thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật;

• Tham gia đầy đủ các buổi làm việc, công khai chứng cứ, xét xử..., kịp thời kiến nghị, yêu cầu Tòa thực hiện các công việc cần thiết để bảo đảm, bảo vệ quyền lợi của khách hàng tại Tòa án các cấp;

• Trong phạm vi pháp luật cho phép, thực hiện mọi công việc cần thiết khác để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của khách hàng.

II. Tư vấn các quy định của pháp luật về thừa kế gồm:

1. Quyền thừa kế; thời điểm, địa điểm mở thừa kế; thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người thừa kế;

2. Xác định di sản thừa kế; người thừa kế di sản; người không được quyền hưởng di sản thừa kế;

3. Cách thức xác định nghĩa vụ tài sản do người chết để lại;

4. Người quản lý di sản, quyền và nghĩa vụ của người quản lý di sản;

5.Xác định việc thừa kế của những người có quyền thừa kế di sản của nhau mà chết cùng thời điểm;

6. Thủ tục từ chối nhận di sản thừa kế; 

7. Xác định thời hiệu về thừa kế;

8. Hình thức, nội dung di chúc và cách thức lập di chúc;

9. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc;

10. Giao nghĩa vụ cho những người thừa kế;

11. Quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc lập di chúc: 

12. Thủ tục gửi giữ di chúc;

13. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản và người phân chia di sản;

14. Thủ tục Công bố di chúc; luat su

15. Giải thích nội dung di chúc; tìm luật sư

16. Hiệu lực pháp luật của di chúc; tim luat su

17. Chỉ định người thừa kế; người bị truất quyền hưởng di sản;

18. Cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

19. Cách phân chia di sản để tặng cho, thờ cúng;

20. Các trường hợp thừa kế theo pháp luật; xác định người thừa kế theo pháp luật; thừa kế thế vị;

21. Quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ; quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế;

22. Thừa kế trong trường hợp vợ, chồng chia tài sản chung, đang xin ly hôn, đã kết hôn với người khác.

23. Các quy định khác về pháp luật thừa kế.

 

Hãy liên hệ với LPT Law Firm để được cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất với chi phí thấp nhất!

Điện thoại tư vấn miễn phí 0913167316

 "LPT Law Firm- Nơi uy tín để gởi trọn niềm tin" 

0913167316

0913167316