Luật sư doanh nghiệp

Dịch vụ Luật sư doanh nghiệp 

Đảm bảo an toàn pháp lý trong hoạt động kinh doanh là một trong những điều kiện cần thiết cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Là một luật sư đã từng có thời gian nhiều năm làm Trưởng phòng pháp chế, hơn ai hết, tôi thẩu hiểu những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Do vậy sự tư vấn của tôi không chỉ phù hợp pháp luật mà còn bám sát thực tế hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, Hãng Luật Lộc Phát Tiến luôn sẵn sàng trao đổi, chia sẻ. những kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị hành chính - nhân sự, nếu quý doanh nghiệp có nhu cầu.
 
Nội dung dịch vụ:
1.      Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính;
2.      Tư vấn về pháp luật hành chính, lao động, dân sự, kinh doanh, thương mại;
3.      Tư vấn, soạn thảo, thẩm định các loại hợp đồng và văn bản mang tính pháp lý;
4.      Tư vấn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ;
5.      Tư vấn giải quyết tranh chấp trong và ngoài doanh nghiệp;
6.      Tư vấn giải pháp xử lý nợ khó đòi;
7.      Tư vấn thành lập, thay đổi, mua bán, sáp nhập, giải thể, phá sản doanh nghiệp;
8.      Tư vấn các vấn đề pháp lý khác phát sinh trong hoạt động kinh doanh;
9.      Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu;
10.    Tư vấn soạn thảo, ban hành, triển khai thực hiện nội quy, quy chế và các văn bản quản lý nội bộ doanh nghiệp;
11.    Tư vấn xây dựng cơ cấu tổ chức; chức năng nhiệm vụ các phòng ban; mô tả công việc, định biên nhân sự;
12.    Tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên; quy trình điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, kỷ luật v.v...
13.    Tư vấn xây dựng cơ chế trả lương, thưởng và các chế độ cho người lao động;
14.    Tư vấn giải quyết các chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp; an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy v.v…;
15.    Tư vấn tổ chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ, soạn thảo văn bản, quản lý văn bản đi, đến…;
16.    Tư vấn về việc phổ biến, hướng dẫn các chế độ, chính sách, văn bản pháp luật;
17.    Tư vấn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp;
18.    Tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp;  
19.    Tư vấn thực hiện các chính sách khác về lao động...
 
Hãy liên hệ với Hãng luật Lộc Phát Tiến để được cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất với chi phí thấp nhất!

Điện thoại tư vấn miễn phí 0913167316

 "Nơi uy tín để gởi trọn niềm tin"

 

 

0913167316

0913167316