Những điều cần biết sau khi thành lập

Những điều cần biết sau khi thành lập công ty

Khi doanh nghiệp cầm trên tay Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, phải thực hiện ngay các quy định của Pháp Luật sau khi thành lập như: làm con dấu, đăng bố cáo thành lập, lập sổ sách kế toán, kê khai thuế ban đầu… Chắc hẳn bạn đang thắc mắc việc này sẽ làm như thế nào? trình tự ra sao? Vậy hãy tham khảo bài viết dưới đây của của chúng tôi.

A. Những việc cần làm sau khi có giấy phép đăng ký kinh doanh

Kiểm tra nội dung Giấy Phép Kinh Doanh (GPKD), nếu chưa chính xác, doanh nghiệp (DN) có quyền gửi thông báo yêu cầu cơ quan Đăng ký kinh doanh (ĐKKD) hiệu đính lại cho phù hợp với hồ sơ Đăng ký mà DN đã nộp.

  1. Làm con dấu tại VLAW
  2. Đăng bố cáo thành lập DN trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.
  3. Treo bảng tại trụ sở công ty.
  4. Lập hồ sơ khai thuế ban đầu và nộp thuế môn bài cho Chi cục thuế nơi DN đặt trụ sở chính.
  5. Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính với Cơ quan ĐKKD.
  6. Đặt in hóa đơn VAT.
  7. Lập sổ đăng ký thành viên/cổ đông, chứng nhận góp vốn và thông báo bằng văn bản cho cơ quan ĐKKD trong thời hạn 15 ngày.
  8. Lập sổ sách kế toán của DN.

B. Các chính sách thuế

Giai đoạn sau khi nhận GPKD tại Sở Kế Hoạch, phần lớn cơ quan tiếp theo DN sẽ làm việc chính là Chi Cục Thuế tại nơi đặt trụ sở công ty. Có rất nhiều loại thuế mà DN phải hoàn thành trong một năm, để giúp DN nắm vững và tránh rủi ro đáng tiếc khi thực hiện nghĩa vụ thuế, VLAW sẽ tư vấn một cách ngắn gọn về từng loại như sau:

1. Thuế môn bài:

Nộp 1 năm/lần.
Nộp trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp phép và đã hoàn tất thủ tục khai thuế.
Những năm tiếp theo khai Thuế môn bài chậm nhất vào ngày 30/01.

Bậc thuế môn bài được quy định như sau:

Bậc thuế môn bài

Vốn đăng ký

Mức thuế môn bài cả năm

Bậc 1

Trên 10 tỷ

3.000.000

Bậc 2

Từ 5 tỷ đến 10 tỷ

2.000.000

Bậc 3

Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ

1.500.000

bậc 4

Dưới 2 tỷ

1.000.000

2. Thuế giá trị gia tăng( VAT): gồm Khai thuế hàng tháng và Quyết toán thuế cuối năm.


Khai thuế hàng tháng: 1 quý/lần ngay cả không phát sinh doanh thu trước ngày 20 hàng tháng tại Chi cục Thuế quận/huyện.
Hồ sơ: Tờ khai thuế GTGT Quý, Bảng kê hóa đơn mua và bán hàng hóa/dịch vụ, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tài chính.
Nộp thuế: Trong kỳ kê khai, nếu có phát sinh nghĩa vụ thuế, DN phải viết giấy nộp tiền (theo mục lục Ngân sách Nhà Nước) và nộp thuế đã tính vào Kho Bạc Nhà Nước trước ngày 22 của tháng tiếp theo của kỳ tính thuế.
Quyết toán thuế cuối năm: 1 năm/lần vào cuối năm.
Hoàn thành hệ thống sổ sách kế toán và lập Báo cáo tài chính năm.
Hồ sơ gồm: Tờ khai tự quyết toán Thuế GTGT, Báo cáo tài chính năm tại Chi cục thuế quận/huyện.
Nếu điều chỉnh số liệu đã kê khai thì DN nộp tờ khai tự quyết toán có nội dung điều chỉnh trước ngày 25/1 năm tiếp theo.

3. Thuế thu nhập doanh nghiệp: gồm Kê khai hàng quý và Quyết toán thuế cuối năm.

Kê khai hàng quý: 1 quý/lần.
Hồ sơ: Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý (Theo mẫu thống nhất của Bộ Tài chính ban hành).
Nộp thuế: Doanh nghiệp viết giấy nộp tiền (theo mục lục Ngân sách Nhà Nước) và nộp thuế đã tính vào Kho Bạc Nhà Nước trước ngày thứ 30 của quý kê khai.
Quyết toán thuế cuối năm: 1 năm/lần vào cuối năm.
Hoàn thành hệ thống sổ sách kế toán và lập Báo cáo tài chính năm (Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính).
Hồ sơ: Tờ khai tự quyết toán Thuế TNDN, Báo cáo tài chính năm tại Chi cục thuế quận/huyện.
Doanh nghiệp nộp bằng 25% lợi nhuận DN trong đợt quyết toán cuối năm.
Khi quyết toán, theo số liệu của Báo cáo tài chính, nếu số thuế TNDN nộp chưa đủ, DN phải nộp trong thời hạn 10 ngày tính từ ngày nộp quyết toán năm.
Nếu doanh nghiệp không thực hiện đúng về việc khai thuế và nộp thuế, thì sẽ bị xử phạt theo quy định của Pháp Luật. Vì vậy xin quý doanh nghiệp chú ý và hoàn thành đúng nghĩa vụ của mình.

Hãy liên hệ với VLAW để được cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất với chi phí thấp nhất!
Điện thoại tư vấn miễn phí 091 3167316
VLAW- Nơi uy tín để gởi trọn niềm tin " 

 

0913167316

0913167316