Thành Lập Công Ty Hợp Danh

THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH

Công ty hợp danh là mô hình công ty do ít nhất hai cá nhân là chủ sở hữu chung của Công ty cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung. Ngoài thành viên hợp danh, Công ty hợp danh có thể  có cả thành viên góp vốn.

Sự khác việt giữa công  ty hợp doanh so với mô hình công ty TNHH 1 thành viêncông ty TNHH 2 thành viên , công ty cổ phần  đó là sự khác biệt về tư cách thành viên và phạm vi trách nhiệm giữa các nhóm thành viên đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính công ty.

Với sự khác biệt giữa các loại hình doanh nghiệp, và trình tự thủ tục thành lập doanh nghiệp .Việt Luật cung cấp tới quý khách hàng dịch vụ thành lập công ty hợp danh với thời gian thực hiện nhanh nhất.

1 . Tư vấn các thông tin trước khi thành lập công ty hợp danh

  • Lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của công ty.
  • Về cơ cấu góp vốn trong công ty.
  • Phương thức hoạt động và điều hành của công ty.
  • Các mối quan hệ giữa các chức danh quản lý.
  • Quyền và nghĩa vụ của các thành viên công ty.
  • Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh.

Lưu ý : 

-Theo luật doanh nghiệp mới được áp dụng từ tháng 7/2015 danh sách ngành nghề không hiện trên giấy phép đăng ký kinh doanh, tất cả thông tin doanh nghiệp được đăng bố cáo trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia .
- Doanh nghiệp có thể có nhiều dấu công ty  tùy theo nhu cầu ( Mẫu dấu công ty được đăng tải công khai trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia )

2 . Thủ tục thành lập công ty hợp danh

  • Chứng minh thư nhân dân (CMND ) hoặc hộ chiếu

3 . Lệ phí thành lập công ty hợp danh

  • Lệ phí : 1.500.000 VNĐ ( Đã bao gồm lệ phí nhà nước và phí dịch vụ )

4 . Thời gian thực hiện thành lp công ty hợp danh

  • Thời gian : 3 ngày kể từ khi nộp hồ sơ
Hãy liên hệ với VLAW để được cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất với chi phí thấp nhất!
Điện thoại tư vấn miễn phí 091 3167316
VLAW- Nơi uy tín để gởi trọn niềm tin "