Đăng ký lao động

VLAW xin tư vấn dịch vụ đăng ký lao động gồm thủ tục đăng ký lao động, hợp đồng lao động và cấp sổ lao động gồm các trình tự thực hiện và thời gian giải quyết hồ sơ như sau:

1. Trình tự thực hiện đăng ký lao động, hợp đồng lao động như sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, người đại diện doanh nghiệp đến TSở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh để nhận kết quả giải quyết.
  • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu hẹn cho người nộp.
  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn chỉnh hồ sơ.

2. Thành phần hồ sơ để đăng ký lao động gồm:

 •  Đối với người nước ngoài tuyển dụng theo hình thức hợp đồng lao động:
  • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (mẫu số 04).
  • Phiếu đăng ký dự tuyển lao động (mẫu số 01).Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp.
 • Trường hợp người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp Việt Nam do Sở tư pháp Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.
  • Bản lý lịch tự thuật (mẫu số 02).
  • Giấy chứng nhận sức khỏe.
  • Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao (đại học, thạc sĩ, tiến sĩ) hoặc ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý.
  • 03 ảnh màu (kích thước 3×4, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng) ảnh chụp không quá 06 tháng
 • Đối với người nước ngoài làm việc theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp:
  • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (mẫu số 04).
  • Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử người nước ngoài sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp.
  • Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú trước khi đến Việt Nam cấp.
 • Trường hợp người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp Việt Nam do Sở tư pháp Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.
  • Bản lý lịch tự thuật (mẫu số 02).
  • Giấy chứng nhận sức khỏe.
  • Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao (đại học, thạc sĩ, tiến sĩ) hoặc ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý.
  • 03 ảnh màu (kích thước 3×4, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng) ảnh chụp không quá 06 tháng.

3. Chi phí và thời gian dịch vụ đăng ký lao động và cấp sổ lao động Tùy trường hợp.

 •  Thời gian: 15 ngày kể từ ngày nhận thủ tục hồ sơ.
Hãy liên hệ với VLAW để được cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất với chi phí thấp nhất!

Điện thoại tư vấn miễn phí 091 316 7 316

 VLAW- Nơi uy tín để gởi trọn niềm tin "

 

0913167316

0913167316